Üroloji

Üroloji

Üroloji Servisi

Üroloji, idrar yolu hastalıkları (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ile ilgili sağlık sorunlarıyla ilgilenen uzmanlık dalıdır. Ayrıca erkek üreme organlarıyla ilgili olan sorunlarla da ilgilenir (penis, testisler, skrotum, prostat vb.). Ürolojik hastalıklara ürolog doktorlar bakmaktadır. Üroloji alanında çeşitli klinik problemler nedeniyle ürolog tarafından iç hastalıkları, pediatri, jinekoloji ve diğer uzmanlık bilgileri gerekmektedir.

Üroloji Kapsam ve Türleri

– Pediatrik Üroloji
– Ürolojik Onkoloji (kanser)
– Böbrek nakli
– Erkek Kısırlığı
– Calculi (idrar yolu taşları)
– Kadın Ürolojisi (idrar kaçırma ve pelvik çıkış gevşeme bozuklukları)
– Nörouroloji (boşalma bozuklukları, hastaların ürodinamik değerlendirilmesi ve erektil disfonksiyon veya iktidarsızlık)

Hastanemiz bünyesinde uygulanan tedavi yöntemleri;

Böbrek ve Üreter Taşları
·ESWL
·Endoskopik taş amaliyatları (Flexibl üreterorenoskopi)
·Perkütan nefrolitotomi
·Açık taş cerrahisi

Kadınlarda İdrar Kaçırma
·Medikal ve Cerrahi (TOT) tedavi
·Mesane taşları
·Sistolitotripsi.(Endoskopik cerrahi)
·Sistolitotomi(açık cerrahi)
·Mesane kanseri
·Sistoskopi
·TUR-M.(Mesane kanserlerinin endoskopik olarak alınması)

Prostatın Büyümesi
·TUR-P(Prostatın endoskopik cerrahisi).
·Açık prostatektomi.

Üretra Darlığı
·İnternal üretrotomi (Endoskopik cerrahi)
·Prostat kanserlerinin tanı ve tedavisi
·Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi
·Radikal prostatektomi
·Böbrek kistleri
·Böbrek kistlerinin Ultrason eşliğinde boşaltılması.
·Laparoskopik böbrek kist eksizyonu.

Böbrek Kanserleri
·Açık radikal ve parsiyel nefrektomi.
·Laproskopik radikal ve parsiyel nefrektomi

Skrotal Cerrahi
·Varikoselektomi.
·Hidroselektomi.
·Orşiopeksi (İnmemiş testis cerrahisi).

Testis Kanseri
·Radikal inguinal orşiektomi

İdrar yolları enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi

Sünnet

Online Randevu AlOnline Randevu Al

Bölüm Doktorları