Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji Servisi

Tıpta ışınsal yayılım yapan enerjileri (radyan enerji) kullanarak vücudun gözle görülemeyen derinliklerindeki detaylarının tanı ve tedavi amacıyla görüntülenmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Radyoloji bilim dalının başlıca uygulama alanları Röntgen, Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) yöntemleridir. Ayrıca mammografi, anjiografi gibi birçok görüntüleme yöntemi de aynı temel prensiplerle çalışan özel radyolojik yöntemlerdir.

Hastanemizde;

Röntgen

Renkli Doppler

Ultrasonografi

Mamografi görüntülemeleri yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları