Op. Dr. Baran Antar

Op. Dr. Baran Antar

Op. Dr. Baran Antar

   Ad Soyad

 • Baran Antar

   Unvan

 • Opr. Dr.

   Uzmanlık Alanı

 • Üroloji

   

Hastanemiz bünyesinde uyguladığı tedavi yöntemleri;

   Böbrek ve Üreter taşları

 • ESWL
 • Endoskopik taş amaliyatları (Flexibl üreterorenoskopi)
 • Perkütan nefrolitotomi
 • Açık taş cerrahisi

   Kadınlarda idrar kaçırma

 • Medikal ve Cerrahi (TOT) tedavi

   Mesane Taşları

 • Sistolitotripsi.(Endoskopik cerrahi)
 • Sistolitotomi(açık cerrahi)

   Mesane Kanseri

 • Sistoskopi
 • TUR-M.(Mesane kanserlerinin endoskopik olarak alınması)

   Prostatın iyi huylu büyümesi

 • TUR-P (Prostatın endoskopik cerrahisi).
 • Açık prostatektomi.

   Üretra darlığı

 • İnternal üretrotomi (Endoskopik cerrahi)

   Prostat kanserlerinin tanı ve tedavisi

 • Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi
 • Radikal prostatektomi

   Böbrek kistleri

 • Böbrek kistlerinin Ultrason eşliğinde boşaltılması.
 • Laparoskopik böbrek kist eksizyonu.

   Böbrek Kanserleri

 • Açık radikal ve parsiyel nefrektomi.
 • Laproskopik radikal ve parsiyel nefrektomi

   Skrotal Cerrahi

 • Varikoselektomi.
 • Hidroselektomi.
 • Orşiopeksi (İnmemiş testis cerrahisi).

   Testis Kanseri

 • Radikal inguinal orşiektomi

   İdrar yolları enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi

   Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

   Sünnet

Katıldığı Mesleki Eğitimler / Kurslar/ Konferanslar :

1. TURKISH ACADEMY OF UROLOGY / Laparoscopy Training On Live Animal
Model Course / 13 october 2018, İstanbul, Türkiye

2. Türk Üroloji Derneği / 24. Ulusal Üroloji Kongresi ve 26. Dünya Videoüroloji Kongresi / 20-24 Ekim 2015, İzmir, Türkiye

3. EAU.EUREP / 16th European Urology Residents Education Programme / 31
August – 05 September 2018, Prague, Czech Republic

4. Türk Üroloji Derneği / 26. Ulusal Üroloji Kongresi / 12-15 Ekim 2017, İzmir, Türkiye

5. New Horızons In Oncology Prostate Cancer / 4th Oncological Sciences
Symposium / 15 September 2018, İstanbul, Türkiye

6. 7th IAU Annual Conference / 7th International Alliance of Urolithiasis (IAU) / 15-17 November, 2018, Marmara Taksim, Istanbul, Turkey

7. İnternational School of Urologic Surgery / Taze Dondurulmuş Kadavra Modelinde İleri Endoskopik ve Laparoskopik Eğitimi. Üst Üriner Sistem Cerrahisi / 30 temmuz 2016, İstanbul, Türkiye

8. 6th Postgraduate Medical Education Program / 20-21 January 2017 in Istanbul

9. Avrasya Üroonkoloji Derneği / 7.Üroonkoloji Kongresi / 26-29 Ocak 2017 Edirne, Türkiye

10. 6. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi / 2-6 Ekim 2019 Antalya, Türkiye

11. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu.Türk Üroloji Derneği / 14. TÜYK ve EBU Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu / 01-04 Kasım 2018 İstanbul, Türkiye

12. 26. Ulusal Üroloji Kongresi / 6-9 Ekim 2016 Girne, KKTC

13. Ürolojik Cerrahi Derneği / 4. Geleceğin Ürologları Yetişiyor / 10-13 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye

14. Endoüroloji Derneği. Türk Üroloji Derneği / Canlı Cerrahi Sempozyumu.Robotik Böbrek Nakil ve Böbrek Cerrahisi / 30 Eylül-1 Ekim 2016, İstanbul, Türkiye

15. Endouroloji Derneği / Ulusal Endoüroloji Kongresi. Pekütan Nefrolitotomide Püf Noktalar / 12-15 Nisan 2017, Nevşehir, Türkiye.

16. 113th AUA Annual Meeting, 18-21 Mayıs 2018, San Francisco, USA

17. Ürolojik Cerrahi Derneği / 3. Geleceğin Ürologları Yetişiyor / 25-28 Mayıs 2017 İstanbul, Türkiye

18. Avrasya Üroonkoloji Derneği / 7. Üroonkoloji Kongresi. Mesane Tümörlerinde Sistoskopi, Sitoloji, Biyopsi, TUR-M kursu / 26-29 Ocak 2017, Edirne, Türkiye

19. Türk Üroloji Derneği/ Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu. Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu / 15-17 Kasım 2016, Ankara, Türkiye

20. Üroonkoloji Derneği.Türk Tibbi Onkoloji Derneği. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği / Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı / 16-18 Aralık 2016, Antalya, Türkiye

21. Türk Üroloji Akademisi. Türk Üroloji Derneği / Pediatrik Androloji Kursu / 10 Aralık 2016, İstanbul, Türkiye

22. Türk Üroloji Akademisi. Türk Üroloji Derneği / Multidisipliner Üroonkoloji Kursu / 21 Mayıs 2016, İstanbul, Türkiye

23. Avrasya Üroonkoloji Derneği / 7.Üroonkoloji Kongresi, KTP Lazer kursu / 26-29 Ocak 2017, Edirne, Türkiye

24. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği / Operatif Videolar Eşliğinde Pediatrik Üroloji Sempozyumu / 26-27 Şubat 2016, İstanbul, Türkiye

25. Araştırma Planlaması ve İstatistiksel Değerlendirme Kursu.Türk Üroloji
Derneği.12 Aralık 2015 İstanbul, Türkiye.

26. Ulusal Endoüroloji Kongresi.İdeal TUR-P ve TUR-T Nasıl Yapılır.12-15 Nisan 2017 Nevşehir, Türkiye.

27. BPH Cerrahi Güncelleme Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği. 20 Şubat 2016 İstanbul, Türkiye.

28. Ulusal Endoüroloji Kongresi. Endouroloji derneği.12-15 Nisan 2017 Nevşehir, Türkiye

29. Laparoskopik Ürolojik Cerrahi Kursu. Uludağ Üniversitesi.24-26 Nisan 2017 Bursa, Türkiye

30. Operatif Videolar Eşliğinde Güncel Pediatrik Üroloji.Türk Üroloji
Akademisi.Türk Üroloji Derneği.22 Aralık 2016.İstanbul.Türkiye.

31. 7.Üroonkoloji Kongresi,Avrasya Üroonkoloji Derneği.Prostat Biyopsisi. Transrektal, Transperineal, Füzyon, MRI Guided kursu.26-29 Ocak 2017 Edirne, Türkiye.

32. Böbrek Tümörü Güncelleme Kursu.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji
Derneği. 28 Kasım 2015 İstanbul, Türkiye.

33. BENCH To BEDSIDE-Prostate Cancer Meeting.Socıete İnternational
Urologıe. September 3.2016. in Isatnbul, Turkey.

34. 7.Üroonkoloji Kongresi.Prostat Lazer Enüklüasyon(Lümenis) kursu. Avrasya Üroonkoloji Derneği.26-29 Ocak 2017 Edirne, Türkiye.

35. Üropatolojideki Yeniliklerin Kliniğe Yansıması.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.10 Şubat 2018 İstanbul, Türkiye.

36. Biyo-istatstik Kursu.Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.24 Kasım 2018.İstanbul.Türkiye.

37. 7.Üroonkoloji Kongresi,.Radyofrekans Ablasyon kursu. Avrasya Üroonkoloji Derneği 26-29 Ocak 2017.Edirne.Türkiye.

38. Multidisipliner Ürolojik Onkoloji Kursu. Türk Üroloji Akademisi.Türk Üroloji Derneği.28 Mart 2015.İstanbul.Türkiye.

39. 12. Uretra Darlıklarında Son 30 Yıldakı Gelişmeler Toplantısı. Türk Üroloji
Akademisi.Türk Üroloji Derneği.6-7 Ekim 2017.İstanbul.Türkiye.

41. TÜYK ve EBU Sertifikasyon Sınavlarına Hazırlık Kursu.Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu.Türk Üroloji Derneği.07-09. Kasım 2018 İstanbul, Türkiye.

42. 1e 1 Yerinde Canlı Perineal Radikal Prostatektomi Kursu. 22 Kasım
2019.İstanbul. Türkiye.

43. Bakırköy Taş Sempozyumu.Fleksibl URS Kursu.Canlı Cerrahi.Endouroloji
derneği.22 Nisan 2017 İstanbul, Türkiye.

44. WORKSHOP 2016. Robotik,Laporoskopik Radikal Prostatektomi. 19 mart
2016.İstanbul.Türkiye

44. Prostat Kanserinde Yeni Görüntüleme Teknikleri ve Görüntüye Dayalı Fokal Tedavi Sempozyumu.09 Nisan 2016 İstanbul, Türkiye.

Substantial Clinical Parameters (3s Rules) Affect The Outcomes of Flexible Ureteroscopy For Kidney Stone Retrieval

Musab Ilgi, Sinan Levent Kirecci, Ayhan Dalkılınc, Mais Allahverdiyev, Ahmet Tevfik Albayrak, Hüseyin Cihan Demirel,Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, 12. Ulusal Endouroloji kongresi,
Nevsehir, Türkiye, 12-15 Nisan 2017.

Flexible Ureterolithotripsy Experience In Triple system (Supernumerary) Horseshoe Kidney Patient

Musab Ilgi, Sinan Levent Kirecci, Sedat Çakmak, Mais Allahverdiyev, Cemil Kutsal 25.National Congress of Urology/14.İnternational Prostate Forum

Retrograde Intrarenal Surgery and Percutaneous Nephrolithotomy are two important treatment modalities in 20-40 mm kidney stones

The aim of our study is to compare retrograde intrarenal surgery and percutaneous nephrolithotomy in 20-40mm kidney stones. Mais Allahverdiyev, Ahmet Tevfik Albayrak, Cumhur Yeşildal, Abdullah Hızır Yavuzsan, Musab Ilgi, Sinan Levent Kirecci 29 October-2November.2019.  37th World Congress of Endourology, Abu Dhabi, UEA

Randevu sisteminde sorun yaşamanız halinde lütfen iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarıyla hastanemize ulaşınız.